Ou en pols

Ou de gallina sencer i pasteuritzat i posteriorment dessecat.
Ou sencer en pols
Rovell pols
Albúmina pols

Conservació: No necessita condicions especials per la seva conservació (sense refrigeració).
Caducitat: Dotze mesos.
Envasat: Bosses de 1 Kg., caixes de 5 i 25 Kgs.